LOGO MARCO PRS CCJ

- CERTYFIKATY, UZNANIA I UPRAWNIENIA -


  CERTYFIKATY ISO 9001:2015: CCJ   PRS

  CERTYFIKAT AQAP 2110:2016: CCJ

  KONCESJA MSWiA: Wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

  UPRAWNIENIA WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO: Naprawa zbiorników    Naprawa żurawi

  ŚWIADECTWA UZNANIA PRS: Pomiary grubości   Remonty urządzeń maszynowych