LOGO MARCO PRS CCJ

- DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ -


  Rozwój stoczni remontowej Marco Service Sp. z o.o. poprzez wdrażanie nowych rozwazań
     technologicznych, Nr Projektu: RPZP.01.05.00.32.S004/18-00   https://mapadotacji.gov.pl/marcoservice

     Cel projektu: poprawa pozycji Wnioskodawcy w stosunku do firm konkurencyjnych, funkcjonujących w branży stoczniowej.

     Cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz wdrożenie nowych innowacji procesowych.

     Beneficjent: Marco Service Sp. z o.o.

     Beneficjent: Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-20.

     Beneficjent: Data zakończenia: projekt w trakcie realizacji.