marco

  Kontakt z Marco Service

MARCO SERVICE sp. z o.o.
70-651 Szczecin, ul. Władysława IV 1
tel. +48 (91) 462 36 43
fax +48 (91) 462 39 01

ODDZIAŁ DOKOWY
ul. Ks. Stanisława Kujota 20
wjazd od ul. Logistycznej

Sąd Rejestracyjny w Szczecinie
XIII Wydz, Gosp. KRS
Nr KRS 0000082559
Kapitał Zakładowy - PLN 300.000.-
REGON: 811254000
NIP: 955-20-30-268

Konto:
Bank Zachodni WBK S.A. o/Szczecin
89 1090 1492 0000 0000 4902 0334

E-mail:
biuro@marcoservice.com.pl

marco