LOGO MARCO PRS CCJ

  QSE - DOKUMENTY JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Polityka jakości
Klauzula bezpieczeństwa
Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia
Tabela reagowania na sytuację awaryjną
Deklaracja-postój jednostki
Deklaracja-remont jednostki
Plan ewakuacji stoczni
Plan ewakuacji doku pływającego
Wykaz telefonów alarmowych
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Klauzula QSE dla podwykonwaców (w opracowaniu)