Marco Service

- O NAS -

Działalność MARCO SERVICE Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Marco Service Sp. z o.o. są:

  • remonty, modernizacje oraz przeglądy dokowe obiektów pływających,
  • remonty urządzeń maszynowych,
  • budowa, remonty konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Zarząd MARCO SERVICE Sp. z o.o.

Rafał Kamecki - Prezes Zarządu
Hubert Popiałkiewicz - Członek Zarządu
Leopold Szner - Prokurent
Karol Stebnicki - Prokurent

Parametry doku pływającego

Lc= 60,0 m
Lp = 40,0 m
B = 16,0 m
Tmax = 4,2 m
Nośność = 500 T

Świadczenie usług

Działalność stoczniowa realizowana jest w stoczni Marco Service w Szczecinie, przy ulicy Logistycznej 12.
Stocznia posiada dok pływający, nabrzeże remontowe o długości 216 m oraz hale warsztatowo-magazynowe o powierzchni 960 m2.

Wszystkie prace realizujemy w oparciu o wymagania klienta oraz, jeżeli dotyczy wymagania instytucji klasyfikacyjnych i / lub innych organizacji powołanych do nadzorowania budowy, remontu i modernizacji jednostek pływających.

Firma Marco Service Sp. z o.o. jest uznana przez Polski Rejestr Statków do wykonywania pomiarów grubości konstrukcji kadłuba, jak również wykonywania remontów oraz pomiarów urządzeń okrętowych, w tym silników głównych.

Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 oraz Koncesje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług remontowych jednostek pływających o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

W zakładce OFERTA zachęcamy do zapoznania się z wybranymi usługami oferowanymi przez Marco Service Sp. z o.o.