Marco Service

Rozwój stoczni remontowej Marco Service Sp. z o.o. poprzez wdrażanie nowych rozwazań technologicznych

Nr Projektu: RPZP.01.05.00.32.S004/18-00 https://mapadotacji.gov.pl/marcoservice

Cel projektu: poprawa pozycji Wnioskodawcy w stosunku do firm konkurencyjnych, funkcjonujących w branży stoczniowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie nowej usługi oraz wdrożenie nowych innowacji procesowych.

Beneficjent: Marco Service Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-20.

Data zakończenia realizacji projektu: 2021-11-26.